$750.00

Mieko Mintz Kimono Jacket

Cotton/NV Kimono Style Jacket, beautiful bold prints, completely reversible with a full sleeve.
Mieko Mintz Kimono Jacket
Mieko Mintz Kimono Jacket
Mieko Mintz Kimono Jacket
Mieko Mintz Kimono Jacket

Recently Viewed